Det är inte alltid möjligt att rita och uppfatta allt i en platt miljö. När det kommer till olika icke-standardprojekt är det ofta viktigt att ta fram en prototyp. Vi tar fram prototyper och produktexempel för att kunden ska kunna känna på dem, ställa sig bredvid dem eller kontrollera hur olika kopplingar blir i verkligheten.

Prototyper
Contact Us