Astrida Rogule, chef för projektet Boken 1514-2014

”I egenskap av projektledare och beställare kände jag stor glädje över att samarbeta med proffsen på företaget Kvikworks, som genomförde även de mest specifika designidéerna samtidigt som de visade en stor förståelse för museets arbetsområde, belysning, mikroklimat och säkerhet. Arbetet utfördes alltid planenligt och var av högsta kvalitet, till exempel framtagandet av särskilda hållare för böcker som hittills inte har visats i Lettland. Europas ledande bibliotek har visat intresse för dessa hållare eftersom bibliotekens representanter verkligen värdesatte dessa utställningshjälpmedels fantastiska egenskaper, t.ex. föränderlig höjd och exponeringsvinkel.”

Contact Us