Janis Motivans, chef för avdelningen för internationella relationer och kommunikation vid Lettlands nationalbank

”Latvijas Banka samarbetar med SIA Kvikworks sedan fem år tillbaka, både när det gäller underhållet av Lettlands nationalbanks kundcenter och för olika specifika beställningar. Under vårt samarbete har Kvikworks visat sig vara en partner som utför arbeten professionellt, snabbt och med hög kvalitet. Specialisterna hos Kvikworks är väl införstådda med moderna teknologier och erbjuder alltjämt konstruktiva lösningar.”

Contact Us