Chef för anskaffningsavdelningen, K.Grikis:

“AAS BALTA samarbetar med Kvikworks sedan många år tillbaka. De har skapat all vår utomhusreklam – såväl ljuslådor som planscher. Under samarbetets gång har Kvikworks låtit kvaliteten på det utförda arbetet, professionaliteten och snabbheten tala för sig själv. Företaget Kvikworks specialister är kompetenta i att genomföra expositioner, använda moderna teknologier och erbjuda konstruktiva lösningar. I nuläget arbetar Kvikworks med vårt varumärkesbyte med avseende på utomhusreklam."

Contact Us