I köpcentrum, kontorsbyggnader, idrottsarenor, bensinmackar och andra byggnader används pyloner i olika typer och former för att informera kunder. Tillverkning och projektering av pyloner är ett komplicerat arbete. Eftersom vi också samordnar projekten med berörda myndigheter förstår vi verkligen vikten av att det tekniska projektet är helt felfritt. Uppförandet av pyloner innebär såväl markarbeten som betonering, liksom installation av metallkonstruktioner som måste motstå växlande och ibland även hårt väder, samt stå emot tidens tand. Pyloner kan belysas på olika sätt samt utrustas med diodskärmar och andra högteknologiska lösningar.

Contact Us