Affischskärm för profilbokstäver används om bokstävernas storlek är större än maxstorleken på skivorna för organiskt glas (2 050x3 050 mm). Maxstorleken för profilbokstäver med affischskärm är 5x50 m. Bokstäverna kan tryckas eller förses med ett pålimmat ljusfilter för att på så sätt säkerställa färgövergångar i enlighet med logotypens behov. Bokstavskroppen skapas av en metallram övertäckt av aluminiumplåt, som målas med tvåkomponentsfärg för utomhusbruk eller med pulverfärg, beroende på logotypens färgton.

Contact Us