Vi erbjuder olika lösningar för att lyfta fram produkter i butikslokaler. Vi kan anpassa vanliga hyllsystem efter kundens önskemål och produkter, placera ut ljusföremål i befintliga trä- eller metallmöbler samt tillverka helt nya möbler. Vi väljer ut noggrant utvalda ljusspektrum för att lyfta fram konkreta produkter. Till exempel bör bröd belysas med ett varmt, gulaktigt ljus för att det ska se färskt ut. Skulle man däremot använda ett kallt och blått spektrum skulle brödet se ofärskt ut.

Contact Us